Ota yhteyttä Tukipalvelu 

Menestynyt tuotesuunnittelu yhdistää asiakastarpeen ja modernin teknologian

BLOGI | 31.5.2016

Artikkelin otsikkokuva.
SOLIDWORKS on meidän tarpeisiimme hyvin soveltuva työkalu. Sen avulla voimme suunnitella tuotteita nopeasti ja tehokkaasti. Liiketoiminnan onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että idea voidaan mallintaa tehokkaasti ja päästään prototyyppivaiheeseen nopeasti. Olemme oppineet, että mallinnuksen rinnalla valmistetaan aina fyysisiä prototyyppejä. SOLIDWORKSilla syntyy tähän tulostukseen tarvittava informaatio
Mika Pukari, ILOQ Oy

Kasvava ja edelleen kansainvälistyvä lukitusalan innovaatiota edistävä ILOQ on ottanut käyttöön SOLIDWORKS-kokonaisuudesta viimeisimpänä paperittoman tuotantodokumentaation työkalun MBD:n, joka virtaviivaistaa ja laadullistaa kansainvälisen yrityksen toimintoja ja tukee asiakaslähtöistä ajattelua. Miten menestyvää tuotesuunnittelua ohjataan?

Tarkkuus lisää tehoa ja nopeutta tuotantoketjussa

ILOQ:in suunnittelutiimi kuvaa, että tuotesuunnittelun tarkkuus nostaa tehoa ja nopeuttaa yhteistyötä alihankkijoiden kanssa. Tämä on yksi tärkeä askel eteenpäin yhä kasvavassa tuotannossa.

- Nyt tehdyllä SOLIDWORKS MBD:n käyttöönotolla saadaan laadukkaampaa valmistusdokumentaatiota ilman erillisiä 2D-piirustuksia. Haluamme nostaa laatua alihankkijoiden suuntaan ja vähentää ns. väärinymmärrysten kohteita tarkemmilla 3D-piirrustuksilla, joissa tieto kulkee suoraan mallin sisällä. Jos jokin tieto jostain syystä puuttuu, toimittaja voi myös itse mitata sen heti. Tavoitteemme on, että 2D-piirustukset jäisivät vähemmälle, kerrotaan ILOQin mekaniikkasuunnittelun tiimistä suunnittelun tavoitteista.

Skaalautuminen kaikille markkina-alueille varmistettava

Kasvu tuo haasteensa suunnittelun lisäksi koko tuotantoketjuun. Tuotesuunnittelussa on huomioitava koko tuotantoketjun laatu, jotta tuote saadaan menestyksellisesti skaalautumaan kaikille markkina-alueille.

- Laajentaminen muihin maihin vaatii adaptoitumista sekä tuotteissa että tavassa toimia. Massatuotannon hoitaa kansainvälinen iso toimija. Tällaisen toimijan kanssa pitää myös oman toiminnan olla laadukasta ja dokumentaation maailmanluokan tasolla. Kun lukkoja ja avaimia tehdään isoissa massoissa, SOLIDWORKSin versiohallinta varmistaa tuote- ja komponenttikohtaisten muutoksien hallittavuuden suunnittelusta kokoonpanohihnalle asti, kuvaa Iloqin toimitusjohtaja Mika Pukari kasvun ja suunnittelun symbioosia kasvun keskellä.

Työkalujen tehokkaan käytön varmistaminen koulutuksilla

Kokonaisuutena työkalujen merkitys tuotekehityksessä on merkittävä. Kouluttautuminen uusien käyttöönottojen yhteydessä myös nopeuttaa toimintatapojen oppimista ja työkalun kokonaisvaltaista hyödyntämistä.

- CadWorksin Iloqille pitämän SOLIDWORKS MBD:n käyttöönottokoulutuksen ensimmäisenä päivänä tutustuimme ohjelmistoon ja sen ominaisuuksiin. Seuraavassa koulutuspäivässä yhdessä pohdittiin, miten tieto halutaan esittää, jotta tieto kulkee organisaation sisällä ja alihankkijoille tehokkaasti ja oikein. Koko ketjun ympäristö saadaan tehokkaammaksi: Yhteensopivuus tuotannonohjausjärjestelmään on yksi tärkeä tekijä Iloqille, kertoo CadWorksin asiantuntija Timo Laaksonen.

Asiakastarve + moderni teknologia + luova panos + tehokkaat työkalut = menestynyt tuote

Toimiva työkalu mahdollistaa seuraavat suunnittelun vaiheet ja alihankkijoiden laadukkaan hallinnan. Ennen kaikkea se on ILOQille luovan työn tuki, joka tekee innovaatioista todellisia.

- SOLIDWORKS on meidän tarpeisiimme hyvin soveltuva työkalu. Sen avulla voimme suunnitella tuotteita nopeasti ja tehokkaasti. Liiketoiminnan onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että idea voidaan mallintaa tehokkaasti ja päästään prototyyppivaiheeseen nopeasti. Olemme oppineet, että mallinnuksen rinnalla valmistetaan aina fyysisiä prototyyppejä.  SOLIDWORKSilla syntyy tähän tulostukseen tarvittava informaatio, kuvaa Pukari SOLIDWORKSin roolia. 

Kaiken menestyksen perustana on kuitenkin asiakastarve, joka halutaan ratkaista.

- ILOQ syntyi, kun näin puutteita lukkojen mekaanisissa järjestelmissä ja halusin löytää ratkaisun. Meidän tehtävänä on yhdistää modernit teknologiat asiakastarpeisiin ja tuottaa sellaisia tuotteita jotka tarjoavat ylivoimaisia etuja loppuasiakkaalle. Asiakas ei ole koskaan osannut sellaista pyytää: elektronista lukkoa ilman paristoja tai kaapeleita. Olemme ymmärtäneet, mikä on asiakkaan tarve ja lähteneet tekemään ratkaisevaa suunnittelutyötä sen pohjalta. Uusin innovaatio on, että lukko voidaan poweroida matkapuhelimella, kuvaa Pukari kehityspolkua menestykseen.

Faktaboksin kuvake.

SOLIDWORKS MBD:n hyödyt ILOQ:ille

  • Muutosten hallinta on helppoa versionhallinnalla
  • Massatuotannossa tehoa
  • Laadukas ja tarkka dokumentaatio alihankkijoille
  • Väärinymmärrysten minimointi alihankkijoiden ja suunnittelun välillä

ILOQ Oy:n vinkit menestykselliseen tuotesuunnitteluun

  1. Kaikki suunnittelutyö lähtee asiakastarpeesta ja halusta ratkaista asiakkaan ongelma. Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Mitä asiakas ei edes osaa toivoa?
  2. Ole luova ja yhdistä moderni teknologia asiakastarpeisiin ja tuota sellaisia tuotteita, jotka tarjoavat ylivoimaisia etuja loppuasiakkaalle. ILOQ yhdistää asiakastarpeen, mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun sekä ohjelmistosuunnittelun toisiinsa.
  3. Ketterä työkalu tukee innovaatioiden syntymistä konkreettiseksi tuotteeksi. SOLIDWORKSin käyttöönotto on helppo ja looginen käyttää. Perustoiminnot oppii muutamissa tunneissa. Testaaminen ja prototyyppien tulostaminen varmistavat tuotteiden laadun ja toimivuuden ennen massatuotantoa ja SOLIDWORKS MBD tuo tarkkuutta ja täsmällisyyttä 3D piirroksiin.

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS


Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 2.8.2018
Staattinen laskenta ei aina riitä - varaudu väsymiseen
Staattinen lujuuslaskenta voi joskus johtaa aiheettomaan turvallisuudentunteeseen. Vaikka lujuuslaskenta näyttäisi kaiken olevan kunnossa, rakenne voi silti pettää. Näin voi käydä, jos rakenteeseen kohdistuu toistuva kuormitus.
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 14.12.2017
Uusi SOLIDWORKS Admin Portal helpottaa lisenssien hallintaa
SOLIDWORKS Admin Portal antaa pääkäyttäjälle uudenlaisen kokonaisnäkyvyyden yrityksen kaikkiin lisensseihin ja käyttäjiin ja siten helpottaa niiden hallintaa. Se myös mahdollistaa Online-lisensoinnin, jonka kautta käyttäjä voi …
Lue lisää
Artikkelin pikkukuvake
Blogi | 7.3.2019
Lisää tuotekehityksesi tehokkuutta topologisella optimoinnilla
Topologinen optimointi mahdollistaa rakenteiden keventämisen uudella tavalla. Se auttaa saamaan uudet tuotteet markkinoille entistä nopeammin ja vähentämään materiaalikuluja. Sen avulla voit tehokkaasti luoda tuotteita, joilla …
Lue lisää