Contact us Support 

Menestynyt tuotesuunnittelu yhdistää asiakastarpeen ja modernin teknologian

BLOG | 31.5.2016

Article header image
SOLIDWORKS on meidän tarpeisiimme hyvin soveltuva työkalu. Sen avulla voimme suunnitella tuotteita nopeasti ja tehokkaasti. Liiketoiminnan onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että idea voidaan mallintaa tehokkaasti ja päästään prototyyppivaiheeseen nopeasti. Olemme oppineet, että mallinnuksen rinnalla valmistetaan aina fyysisiä prototyyppejä. SOLIDWORKSilla syntyy tähän tulostukseen tarvittava informaatio
Mika Pukari, ILOQ Oy

Kasvava ja edelleen kansainvälistyvä lukitusalan innovaatiota edistävä ILOQ on ottanut käyttöön SOLIDWORKS-kokonaisuudesta viimeisimpänä paperittoman tuotantodokumentaation työkalun MBD:n, joka virtaviivaistaa ja laadullistaa kansainvälisen yrityksen toimintoja ja tukee asiakaslähtöistä ajattelua. Miten menestyvää tuotesuunnittelua ohjataan?

Tarkkuus lisää tehoa ja nopeutta tuotantoketjussa

ILOQ:in suunnittelutiimi kuvaa, että tuotesuunnittelun tarkkuus nostaa tehoa ja nopeuttaa yhteistyötä alihankkijoiden kanssa. Tämä on yksi tärkeä askel eteenpäin yhä kasvavassa tuotannossa.

- Nyt tehdyllä SOLIDWORKS MBD:n käyttöönotolla saadaan laadukkaampaa valmistusdokumentaatiota ilman erillisiä 2D-piirustuksia. Haluamme nostaa laatua alihankkijoiden suuntaan ja vähentää ns. väärinymmärrysten kohteita tarkemmilla 3D-piirrustuksilla, joissa tieto kulkee suoraan mallin sisällä. Jos jokin tieto jostain syystä puuttuu, toimittaja voi myös itse mitata sen heti. Tavoitteemme on, että 2D-piirustukset jäisivät vähemmälle, kerrotaan ILOQin mekaniikkasuunnittelun tiimistä suunnittelun tavoitteista.

Skaalautuminen kaikille markkina-alueille varmistettava

Kasvu tuo haasteensa suunnittelun lisäksi koko tuotantoketjuun. Tuotesuunnittelussa on huomioitava koko tuotantoketjun laatu, jotta tuote saadaan menestyksellisesti skaalautumaan kaikille markkina-alueille.

- Laajentaminen muihin maihin vaatii adaptoitumista sekä tuotteissa että tavassa toimia. Massatuotannon hoitaa kansainvälinen iso toimija. Tällaisen toimijan kanssa pitää myös oman toiminnan olla laadukasta ja dokumentaation maailmanluokan tasolla. Kun lukkoja ja avaimia tehdään isoissa massoissa, SOLIDWORKSin versiohallinta varmistaa tuote- ja komponenttikohtaisten muutoksien hallittavuuden suunnittelusta kokoonpanohihnalle asti, kuvaa Iloqin toimitusjohtaja Mika Pukari kasvun ja suunnittelun symbioosia kasvun keskellä.

Työkalujen tehokkaan käytön varmistaminen koulutuksilla

Kokonaisuutena työkalujen merkitys tuotekehityksessä on merkittävä. Kouluttautuminen uusien käyttöönottojen yhteydessä myös nopeuttaa toimintatapojen oppimista ja työkalun kokonaisvaltaista hyödyntämistä.

- CadWorksin Iloqille pitämän SOLIDWORKS MBD:n käyttöönottokoulutuksen ensimmäisenä päivänä tutustuimme ohjelmistoon ja sen ominaisuuksiin. Seuraavassa koulutuspäivässä yhdessä pohdittiin, miten tieto halutaan esittää, jotta tieto kulkee organisaation sisällä ja alihankkijoille tehokkaasti ja oikein. Koko ketjun ympäristö saadaan tehokkaammaksi: Yhteensopivuus tuotannonohjausjärjestelmään on yksi tärkeä tekijä Iloqille, kertoo CadWorksin asiantuntija Timo Laaksonen.

Asiakastarve + moderni teknologia + luova panos + tehokkaat työkalut = menestynyt tuote

Toimiva työkalu mahdollistaa seuraavat suunnittelun vaiheet ja alihankkijoiden laadukkaan hallinnan. Ennen kaikkea se on ILOQille luovan työn tuki, joka tekee innovaatioista todellisia.

- SOLIDWORKS on meidän tarpeisiimme hyvin soveltuva työkalu. Sen avulla voimme suunnitella tuotteita nopeasti ja tehokkaasti. Liiketoiminnan onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että idea voidaan mallintaa tehokkaasti ja päästään prototyyppivaiheeseen nopeasti. Olemme oppineet, että mallinnuksen rinnalla valmistetaan aina fyysisiä prototyyppejä.  SOLIDWORKSilla syntyy tähän tulostukseen tarvittava informaatio, kuvaa Pukari SOLIDWORKSin roolia. 

Kaiken menestyksen perustana on kuitenkin asiakastarve, joka halutaan ratkaista.

- ILOQ syntyi, kun näin puutteita lukkojen mekaanisissa järjestelmissä ja halusin löytää ratkaisun. Meidän tehtävänä on yhdistää modernit teknologiat asiakastarpeisiin ja tuottaa sellaisia tuotteita jotka tarjoavat ylivoimaisia etuja loppuasiakkaalle. Asiakas ei ole koskaan osannut sellaista pyytää: elektronista lukkoa ilman paristoja tai kaapeleita. Olemme ymmärtäneet, mikä on asiakkaan tarve ja lähteneet tekemään ratkaisevaa suunnittelutyötä sen pohjalta. Uusin innovaatio on, että lukko voidaan poweroida matkapuhelimella, kuvaa Pukari kehityspolkua menestykseen.

Fact box thumbnail

SOLIDWORKS MBD:n hyödyt ILOQ:ille

  • Muutosten hallinta on helppoa versionhallinnalla
  • Massatuotannossa tehoa
  • Laadukas ja tarkka dokumentaatio alihankkijoille
  • Väärinymmärrysten minimointi alihankkijoiden ja suunnittelun välillä

ILOQ Oy:n vinkit menestykselliseen tuotesuunnitteluun

  1. Kaikki suunnittelutyö lähtee asiakastarpeesta ja halusta ratkaista asiakkaan ongelma. Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Mitä asiakas ei edes osaa toivoa?
  2. Ole luova ja yhdistä moderni teknologia asiakastarpeisiin ja tuota sellaisia tuotteita, jotka tarjoavat ylivoimaisia etuja loppuasiakkaalle. ILOQ yhdistää asiakastarpeen, mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun sekä ohjelmistosuunnittelun toisiinsa.
  3. Ketterä työkalu tukee innovaatioiden syntymistä konkreettiseksi tuotteeksi. SOLIDWORKSin käyttöönotto on helppo ja looginen käyttää. Perustoiminnot oppii muutamissa tunneissa. Testaaminen ja prototyyppien tulostaminen varmistavat tuotteiden laadun ja toimivuuden ennen massatuotantoa ja SOLIDWORKS MBD tuo tarkkuutta ja täsmällisyyttä 3D piirroksiin.

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 30.10.2020
Voiko DraftSight TODELLA korvata AutoCADin?
Tunnettu teknologiataituri ja kolme AutoCAD-kirjaa kirjoittanut Lynn Allen julkaisi hiljattain kirjoituksen DraftSightista AUGI.com-sivustolla (Autodesk User Group International). Artikkelissa Lynn avaa ajatuksiaan DrafSightista ja siitä, voisiko …
Read more
Article thumbnail
Blog | 19.1.2018
Vie suunnittelutiedonhallinta seuraavalle tasolle SOLIDWORKS Managen avulla
SOLIDWORKS Managen avulla hallitset nimikkeitä, projekteja ja prosesseja monipuolisesti ja otat ulos tarvitsemanne raportit päätöksenteon tueksi.
Read more
Article thumbnail
Blog | 5.10.2018
Simuloinnin avulla selvität, kuinka helposti huonekalu kaatuu
SOLIDWORKSin simulointituotteilla voit testata huonekalujen turvallisuutta: Kevyet huonekalut ovat herkkiä kaatumaan. Tämä voi muodostaa turvallisuusuhan esimerkiksi kotona pienten lasten kanssa.
Read more