Contact us Support 

Suurin virhe: ostin (vain) 3D-CADin

BLOG | 27.3.2017

Article header image
Ei me tarvita kuin CAD-ohjelma. Meillä on niin kokeneet suunnittelijat. He ovat ennenkin käyttäneet näitä ohjelmia.
Firman ostaja
Kun prosessi on kuvattu ja optimoitu - tiedetään millaisilla ohjelmilla se voidaan saavuttaa. Silloin päästään vaikuttamaan koko yrityksen tehokkuuteen - pelkän piirustuksien tekemisen sijasta. Ja sitten tiedetään millainen järjestelmä on syytä hankkia!

Jos yritys hankkii käyttöönsä uuden, hienon 3D-ohjelman, mutta ei mieti prosesseja uudelleen, jätetään oikeasti koko investointi hyödyntämättä! Monesti ohjelman ostaja on sitä mieltä että uudella ohjelmalla tuotetaan PIIRUSTUKSIA tehokkaammin kuin vanhalla - valitettavasti silloin keskitytään tehostamaan liian pientä osaa yrityksen toiminnasta?

Olen vieraillut useissa yrityksissä ja havainnut, että vaikka on hankittu uusi 3D-järjestelmä korvaamaan vanha suunnitteluohjelma, ei työprosessia ole mietitty uudelleen. Eli kaikkien suurin hyöty hankinnasta on jätetty käyttämättä! Uutta 3D-ohjelmaa käytetään tuottamaan vain 2D-piirustuksia kuten ennenkin ja tuloksena saavutetaan säästöä pelkästään suunnittelun työajasta. Tämä on monelle ymmärrettävä perustelu jolla johtoryhmä vakuutetaan hankinnasta.

Toki tehostus mekaniikkasuunnittelussa on merkittävä, mutta mikä on sen vaikutus koko yrityksen kannalta? Jos suunnittelun liikevaihto on 4% yrityksen liikevaihdosta, niin siitä on mahdotonta säästää merkittäviä summia, suhteessa koko yrityksen liikevaihtoon.

 

Uskallus ja visio uupuu ohjelmistohankkinnassa

Uskallus nostaa pöydälle koko yrityksen toimintatapa. Visio siirtymisestä 2D-piirustusprosessista 3D-malliprosessiin puuttuu.  Visio uudesta järjestelmästä joka auttaa jokaista tuotetiedon kanssa työkentelevää ihmistä yrityksen sisällä ja lähiympäristössä. 

Uskallus tulee henkilökohtaisesta motivaatiosta. Jos hankintaprojekti on yksittäisen suunnittelijan harteilla, voi olla että hänellä ei riitä pokkaa ehdottaa remonttia yrityksen prosesseihin.

Visio määräytyy yrityksen tavoitteista. Tavoitteet asettaa yrityksen johto. Jos johto ei ole mukana järjestelmä hankinnassa, saattaa järjestelmän hyödyntäminen rajoittua hyvin pienelle sektorille koko toiminnasta.

 

Ensin pitää selvittää prosessit

Jotta saavutetaan koko yrityksen toiminnan kannalta merkittävät edut, täytyy koko tiedonvälitysprosessi tarkastaa. Tässä järjestelmätoimittajan osaaminen ja palvelu tulee mukaan.

Kun selvitetään yrityksen ihmisten tarpeet, saadaan luotua kuvaus prosessista, joka välittää tietoa tehokkaasti ja hyödyntää oikeasti tuotettua tietoa.

Pitää mennä prosessi edellä. Prosessia ei saa tehdä ohjelmien ehdoilla! Ja ohjelmat eivät saa rajoittaa prosessia! Ohjelmat voivat auttaa prosessia olemaan suoraviivaisempi.


YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 18.6.2018
SOLIDWORKSin ominaisuuksien jakaminen verkkolisenssin avulla tuo selkeää säästöä
Moni asiakas pohtii mahdollisuuksia käyttää simulointia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Simulointilisenssien kustannus sekä ohjelman käytön organisointi tuotekehitystiimin kesken saattavat kuitenkin muodostua hankinnan esteeksi. Lue blogista, kuinka …
Read more
Article thumbnail
Blog | 27.8.2018
Kolme askelta paperittomuuteen – näin luot edellytykset mallipohjaiselle tuotannolle
Teilläkin on varmasti mietitty, miten paljon mallipohjainen valmistus tehostaisi tuotantoa ja parantaisi tuotetta. Näillä vinkeillä valmistelet yrityksesi paperittomaan tuotantoon siirtymiseen.
Read more
Article thumbnail
Blog | 24.9.2019
Ongelmia SOLIDWORKSIN asennuksessa? Kokeile näitä neljää vinkkiä!
Tukipalvelumme ratkoo säännöllisesti SOLIDWORKSin asennukseen liittyviä haasteita. Kokosimme blogiin niistä yleisimmät sekä vinkit haasteiden taklaamiseen.
Read more