Contact us Support 

Parhaat CAD- ja PCB-maailmasta

BLOG | 2.12.2016

Article header image
Varsinainen jalokivi prosessissa löytyy virheentarkistuksesta. Ohjelma sisältää paljon valmiita työkaluja, joilla saadaan varmistettua, että komponentit on oikein kytketty ja se, etteivät ne häiritse toisiaan.
Nice to know: Piirilevyä tarkoittava lyhenne PCB tulee englanninkielen sanoista Printed Circuit Board

Nykyiset koneet ja laitteet sisältävät hyvin usein mekaniikkaa, piirilevylle ladottua elektroniikkaa ja niiden välistä kaapelointia. SOLIDWORKS yhdisti parhaan tekniikan PCB-suunnittelussa, käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja SOLIDWORKS CAD -suunnittelun. Nyt tuotevalikoimasta löytyy työkalut jokaiselle laitesuunnittelun keskeiselle osa-alueelle. SOLIDWORKS PCB on elektroniikkasuunnittelijan työkalu, joka integroituu saumattomasti SOLIDWORKSIN sähkö- ja mekaniikkasuunnitteluun.

 

Altium on SolidWorks PCB:n perusta

SOLIDWORKS PCB perustuu maailmanlaajuisesti tunnettuun tuotteeseen nimeltään Altium. Uudistettu ohjelma on varustettu SOLIDWORKS-käyttöliittymällä ja rakennettu yhteensopivaksi SOLIDWORKS PDM -ympäristöön. Altium on edelleen mukana tuotteen kehittämisessä, ja nykyiset Altium-käyttäjät voivat hankkia itselleen SOLIDWORKS PCB Connector –työkalun, jolla saadaan sama saumaton liityntä mekaniikkaan kuin SOLIDWORKS PCB -tuotteellakin.

 

Ohjelman hyödyt irti

Piirilevyn suunnittelu aloitetaan kaavion piirtämisellä, jossa luodaan toiminnan logiikka. Tämän jälkeen siirrytään layout-suunnitteluun, jossa päätetään, millainen paikoitus piirilevylle sijoitettavilla komponenteilla on. Kytkentöjen piirtämisessä ohjelma avustaa dynaamisesti siirtämällä reitityksiä siten, että uusi kytkös on mahdollista sovittaa paikalleen. Piirilevyissä on useita mekaanisia mahdollisuuksia: yksi-, kaksipuoleiset piirilevyt sekä monikerroksiset piirilevyt. Näiden kerrosten tarkalla suunnittelulla saadaan aikaan tiiviitä ja tehokkaita piirilevyjä.

Piirilevyjen suunnittelussa voidaan hyödyntää vakiokomponettikirjastoa, minkä ansiosta peruselementit löytyvät heti startissa. Kirjastoa voi laajentaa ja sinne voi joko määrittää itse tai ladata kirjastolaajennuksia.

Varsinainen jalokivi prosessissa löytyy virheentarkistuksesta. Ohjelma sisältää paljon valmiita työkaluja, joilla saadaan varmistettua, että komponentit on oikein kytketty ja se, etteivät ne häiritse toisiaan.

Myös 3D-törmäystarkastelu voidaan suorittaa jo piirilevyn layout-vaiheessa, millä varmistetaan, ettei piirilevyn komponentit pääse kosketuksiin väärissä paikoissa. Kun piirilevyn malli kytketään SOLIDWORKS 3D-istuntoon, saadaan dynaamisesti muokattua piirilevyn muotoa ja kokoa siten, että tuotteen muoto ja toiminnallisuus saadaan tuotettua yhdellä protokierroksella. SOLIDWORKS PCB voidaan kytkeä myös SOLIDWORKS Electrical -sähkökaaviosuunnitteluun. Monessa tuotteessa piirilevy on pakko kytkeä johdoilla/johtosarjoilla toisiin toimilaitteisiin, ja kun sen suunnittelu voidaan kytkeä mukaan jo protovaiheessa, prosessi nopeutuu ja virheet vähenevät.

 


YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 14.12.2017
Uusi SOLIDWORKS Admin Portal helpottaa lisenssien hallintaa
SOLIDWORKS Admin Portal antaa pääkäyttäjälle uudenlaisen kokonaisnäkyvyyden yrityksen kaikkiin lisensseihin ja käyttäjiin ja siten helpottaa niiden hallintaa. Se myös mahdollistaa Online-lisensoinnin, jonka kautta käyttäjä voi …
Read more
Article thumbnail
Blog | 7.3.2019
Lisää tuotekehityksesi tehokkuutta topologisella optimoinnilla
Topologinen optimointi mahdollistaa rakenteiden keventämisen uudella tavalla. Se auttaa saamaan uudet tuotteet markkinoille entistä nopeammin ja vähentämään materiaalikuluja. Sen avulla voit tehokkaasti luoda tuotteita, joilla …
Read more
Article thumbnail
Blog | 18.6.2018
SOLIDWORKSin ominaisuuksien jakaminen verkkolisenssin avulla tuo selkeää säästöä
Moni asiakas pohtii mahdollisuuksia käyttää simulointia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Simulointilisenssien kustannus sekä ohjelman käytön organisointi tuotekehitystiimin kesken saattavat kuitenkin muodostua hankinnan esteeksi. Lue blogista, kuinka …
Read more