Contact us Support 

SOLIDI: Kohti parempia tuotteita

12 | 2015

SOLIDI: Kohti parempia tuotteita

Niinhän sitä sanotaan, todellisuus on usein tarua ihmeellisempää. Kun kuuntelin keksijä Matti Pappisen värikästä kertomusta elämänvaiheistaan alkoi tuntua, että tarinassa olisi ainesta kirjaan jos toiseenkin.

Aikoinaan karjakkona toiminut savolaismies on parhaillaan patentoimassa maailman puhtainta polttoprosessia, joka uhkaa poistaa voimaloista savupiiput kokonaan? Pappisen mielenkiintoisen tarinan löydät kokonaisuudessaan jäljenpänä tästä lehdestä.

Tämän numeron asiantuntija-artikkelissa Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat kertovat, kuinka simulointiprosessia voidaan automatisoida. Käytännössä kyse on optimoinnista, jossa kone laitetaan laskemaan esimerkiksi komponentin paras mahdollinen kestävyyden ja painon yhdistelmä antamalla simulointiohjelman muutella haluttuja parametreja ja toistaa laskentaa niin kauan kunnes haluttu ratkaisu on löytynyt.

Toisin kuin perinteisesti on toimittu, simulointityökalujen käytön tulisi painottua koko suunnitteluprosessin alkupäähän. On syytä jo unohtaa ajatusmalli, jossa testaaminen suunnittelun loppumetreillä varmistaisi tuotteen toimivuuden ja kestävyyden. Todellinen hyöty tulee siitä, että heti projektin konseptivaiheessa voidaan ideoida ja kokeilla nopeilla 3D-mallinnuksilla erilaisia vaihtoehtoja ja vertailla niiden paremmuutta. Näin todennäköisyys sille, että luodaan oikeasti jotain aivan uutta, kasvaa merkittävästi.

Tuotesuunnittelun alkuvaiheen innovointiin panostaminen lisää paineita sille, että simulointityökalujen käyttö tuodaan yrityksen sisälle jokaisen suunnittelijan työkalupakkiin sen sijaan, että laskentaa ostetaan alihankintana ulkoa. Jo yli kolmasosalla asiakasyrityksistämme on SOLIDWORKSin Simulation-työkalut ainakin kokoonpanorakenteiden staattisen lujuusanalyysin tekemiseen. Kasvava joukko kone- ja laiterakentajista hyödyntää jo SOLIDWORKSin simulaatiotyökalujen seuraavaa tasoa: lisätään tutkittavia vauriomekanismeja käyttämällä väsymisanalyysia, lämmönhallintaa, värähtelyjen hallintaa ja edellä mainittua optimointia.

Suomi tarvitsee nyt kipeästi innovatiivisia menestystuotteita, jotka käyvät kaupaksi maailmalla. Yli kaksikymmentä vuotta ohjelmistotoimittajan näkövinkkelistä alaa seuranneena voin sanoa, että simuloinnin tuominen osaksi tuotekehitysprosessia on yksi parhaista konkreettisista keinoista, joka auttaa kehittämään parempia tuotteita tänä päivänä.

Pyörä on siis keksitty, aletaan polkea eteenpäin!

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 4.12.2018
5 vaihetta kohti tuotannon sähköistä dokumentaatiota
Kun tuotannossa siirrytään sähköiseen dokumentaatioon, saadaan suunnittelutiedon siirtoa tuotantoon tehostettua, jolloin myös tuotantoprosessi tehostuu. Parhaassa tapauksessa siirtyminen tehdään askel kerrallaan, jolloin minimipanostuksella saadaan irti suurin …
Read more
Article thumbnail
Blog | 18.10.2016
Bugi ja kuinka se korjattiin
AutomateWorksista on julkaistu päivityspaketti, joka korjaa joitain asiakkaita häirinneen yhteensopivuusongelman SOLIDWORKSin ulkoisen design tablen kanssa.
Read more
Article thumbnail
Reference | 12.11.2018
CadWorks tukee Framerya kasvun matkalla
Framery on suomalainen yritys, joka luo innovaatioita, kuten äänieristettyjä tiloja. Tällä hetkellä se on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä. Frameryn tuotteet tekevät työnteosta tehokkaampaa ja …
Read more