Contact us Support 

Case Muotolevy: Avoimesti saatavilla oleva suunnittelutieto nopeuttaa tarjousten tekoa

REFERENCE | 7.9.2018

Article header image
Arvostan todella paljon sitä, että CadWorksillä perehdytään syvälle meidän tilanteeseemme ja ollaan siitä kiinnostuneita.
Kimmo Sundström, suunnittelujohtaja, Muotolevy Oy

Rakentamisen eri elinkaaren vaiheisiin tuotteita ja palveluita tarjoava Muotolevy haluaa tarjota asiakkailleen yhä enemmän asiakaskohtaista suunnittelua. Muotolevyn suunnittelujohtajan Kimmo Sundströmin tavoitteena on luoda yritykselle yhtenäistä suunnittelukulttuuria, jonka yksi tärkeä osa ovat yhtenäiset ohjelmistot. Vuosia Muotolevyn ohjelmistokumppanina toiminut CadWorks on tiiviisti tässä kehityksessä mukana.

 

Suunnitteludata ja parhaat käytännöt koko organisaation käyttöön

Muotolevyssä haasteena on, että vaikka koko henkilöstö työskentelee samoissa tiloissa, kyseessä on neljä erillistä yritystä, joissa kussakin on omat suunnittelijansa, työtapansa ja suunnittelutarpeensa. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa kaikkea suunnitteludataa voidaan hyödyntää optimaalisesti organisaation eri tasoilla sekä pysty- että leveyssuunnassa. Sundströmin toiveena on, että jonain päivänä parhaat käytännöt leviävät yli yritysrajojen ja olemassa olevia piirustuksia päästään hyödyntämään paremmin uusissa projekteissa:”CAD-mallien re-use on päivän sana. Periaatteena on, että työ, johon on jo käytetty aikaa, osaamista ja muita resursseja, tulee voida uusiokäyttää jatkossa joko uuden suunnittelun pohjana tai sen osana. Avoimesti saatavilla oleva suunnittelutieto mahdollistaa lisäksi yhteisiä osto- ja muita toimintoja konserniin kuuluvien yritysten kesken.”

 

Tavoitteena tarjousten teon nopeutuminen ja päivitysrumbasta eroon pääsy

Murroksessa oleva rakennusala kannustaa kehittymään, sillä hyvä tuotteet eivät enää ole erottautumistekijä, vaan niiden lisäksi on pysyttävä tarjoamaan asiakaskohtaista suunnittelua. Muotolevyssä tämä nähdään mahdollisuutena, johon tartutaan suunnittelujohtamisen ja ohjelmistoinvestointien avulla.

”Suunnitteludata on lähde, josta oikea tieto valuu esteettä koko ketjun läpi. Esimerkiksi tarjousten tulisi perustua suunnittelumalleihin, jotta niitä saadaan vauhdilla ulos. Uskon, että suunnitteluprosessin ja tiedonhallintauudistuksen jälkeen päästään eroon päivitysrumbasta ja revisionhallinnasta, saadaan nopeammin tarjouksia asiakkaille ja meillä on käytössämme välineitä, jotka mahdollistavat toiminnan skaalautumisen isossakin mittakaavassa. Hyvin johdetussa suunnittelussa itää suuria kasvumahdollisuuksia”, Sundström visioi.

Fact box thumbnail

Kehitystyö on edennyt tiiviissä yhteistyössä

Muotolevyssä on jo päästy perustan luomisessa hyvään vauhtiin. On muun muassa sovittu yhtenevistä nimeämistavoista, tehty muutoksia luokitteluihin ja aloitettu mittava CAD-uudistus. Vuosia Muotolevyn ohjelmistokumppanina toiminut CadWorks on tiiviisti muutoksessa mukana. Erityisesti CadWorksin Timo Laaksonen on tehnyt Sundströmiin vaikutuksen: ”Heti tavattuani Laaksosen Timon ajattelin, että wow, siinäpä osaava kaveri. Vuosien varrella on tullut tavattua monenlaista konsulttia, jotka ulkolukevat suoraan paperista, mutta Timo kertoo rehellisesti, mitä mieltä on ja ehdottaa aina asiakkaan kannalta järkevää ratkaisua.”

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Reference | 31.1.2018
CASE SAMMET DAMPERS: Säätö- ja sulkupeltien valmistusprosessi nopeutui SOLIDWORKS PDM:n avulla
Sammet Dampersin tiloissa Muuramessa suunnitellaan 13 hengen voimin säätö- ja sulkupeltejä voimalaitosten, teollisuuden ja varustamojen käyttöön eri puolille maailmaa. Valmistus pyörii alihankkijoiden voimin, joten tarvittavan …
Read more
Article thumbnail
Reference | 15.6.2016
Case Oxsa: asiakaspalaute jalostuu tuoteinnovaatioiksi
Oxsa (HPH Steel Oy) suunnittelee ja valmistaa nykyaikaisilla menetelmillä maatalous- ja metsäkäyttöön tarkoitettuja tuotteita kuten etu- ja takakauhoja, lumilinkoja ja peräkärryjä. Muutama vuosi perustamisen jälkeen …
Read more
Article thumbnail
Reference | 12.11.2018
CadWorks tukee Framerya kasvun matkalla
Framery on suomalainen yritys, joka luo innovaatioita, kuten äänieristettyjä tiloja. Tällä hetkellä se on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä. Frameryn tuotteet tekevät työnteosta tehokkaampaa ja …
Read more