Contact us Support 

Suunnitteletko tiedonsiirtoprojektia? 4 vinkkiä menestykseen

BLOG | 15.6.2017

Article header image
Säästät valtavasti aikaa, kun järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään taustalla, ja työläs sekä virhealtis manuaalinen tiedonsiirto jää pois.
Linkin toteuttaminen nopeutuu, jos siirrettäviä tietoja ei tarvitse miettiä tai keksiä projektin aikana.

Tiedonsiirtolinkin toteutus etenee sujuvasti, kun projektiin on valmistauduttu huolellisesti etukäteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää tyypillisimmät projektia hidastavat sudenkuopat ja saat toimintaanne tehostavan tiedonsiirtolinkin pikavauhdilla käyttöösi.

SolidWorksin yhdistäminen osaksi yrityksen muita järjestelmiä onnistuu helposti kehittämämme CustomWorks-ohjelmiston avulla. Tyypillisin tapa tehostaa suunnittelua on rakentaa tiedonsiirtolinkki SolidWorksin ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän välille.

Järjestelmien integrointi on yhteistyöprojekti, jossa niin projektin toteuttajalla kuin tilaajallakin on tärkeä roolinsa. Useimmat asiakkaan tehtävät ovat luonteeltaan projektia valmistelevia, joten niistä voit huolehtia hyvissä ajoin ennen projektin alkua juuri silloin kun sinulle sopii. Lue vinkkimme, joiden avulla varmistat, että linkkiprojekti pääsee tehokkaasti alkuun.

 

1. Järjestä työasema kehitystä ja testausta varten

Asiakkaan järjestelmien emulointi tai duplikointi CadWorksin ympäristössä on usein hankalaa ja vie ylimääräistä aikaa. Linkin rakentaminen helpottuu huomattavasti, jos CadWorksin konsultit pystyvät kehittämään ja testaamaan linkkiä suoraan lopullisessa kohdeympäristössä. Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos linkin pitää kommunikoida asiakkaan PDM- ja ERP-järjestelmien kanssa. Järjestä siis käyttöön ylimääräinen työasema, johon on asennettuna valmiiksi tarvittavat ohjelmat, kuten SolidWorks, PDM ja esimerkiksi kohteena olevan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöliittymä. Asenna työasemaan lopuksi TeamViewer etäyhteyttä varten, jotta CadWorksin konsultti pääsee nopeasti työn alkuun.

 

2. Mieti valmiiksi, mitä on tarkoitus siirtää

Kirjaa valmiiksi muistiin, mitä tietoja integraatiossa on tarkoitus siirtää. Tämä on tärkeää varsinkin, jos siirrettävän tietorakenteen muodostamisessa pitää noudattaa jotain syvällisempää logiikkaa. Linkin toteutusaikataulu voi venyä huomattavastikin, jos projektin loppuvaiheessa löydetään jokin poikkeustapaus, joka olisi pitänyt ottaa etukäteen huomioon.

 

3. Rakenna testimalli

Linkin toteutusta nopeuttaa huomattavasti, jos CadWorksin konsultin ei tarvitse käyttää aikaa testimallien rakentamiseen. Ennen projektin aloittamista kannattaa mallintaa kokoonpano, jota käytetään linkin toteutuksessa ja testauksessa. Malli voi olla todellinen, tuotantoon suunniteltu kokoonpano tai vaihtoehtoisesti kuvitteellinen, tiedonsiirron testausta varten rakennettu kokoonpano. Testimallin tarkoitus on simuloida mahdollisimman kattavasti käyttötapauksia, joihin normaalissa tiedonsiirrossa tullaan törmäämään. Jos tiedonsiirron logiikassa joudutaan käsittelemään erilaisia poikkeustapauksia, testimallissa olisi hyvä olla niistä kattava edustus. Testimalli toimii myös hyvänä määrittelynä tiedonsiirrolle.

 

4. Tee kohdejärjestelmään esimerkkirakenne

Linkin testausta helpottaa, jos teet kohdejärjestelmään käsin rakenteen, joka testimallista olisi tarkoitus saada aikaiseksi. Jos tiedonsiirto on tarkoitus toteuttaa teksti- tai xml-tiedoston avulla, voit vaihtoehtoisesti tehdä käsin siirtotiedoston, jonka on tarkoitus vastata testimallia. Testimallin tapaan esimerkkirakenne toimii hyvänä määrittelynä tiedonsiirrolle. Käsin tehty siirtotiedosto siirtää myös maalitolppaa lähemmäs: tiedonsiirto kohdejärjestelmään voidaan ensin varmistaa siirtotiedoston avulla, jolloin CadWorksin konsultin tehtäväksi jää samanlaisen siirtotiedoston muodostaminen testimallista.

 

Ready, steady, go!

Vanhaa sanontaa mukaillen – hyvin valmistauduttu on puoliksi tehty. Jos olet suunnittelemassa tiedonsiirtoprojektia, tee valmistelevat toimenpiteet hyvissä ajoin ja ota yhteyttä myyjiimme. Projekti saa näin lentävän lähdön ja suunniteltu tiedonsiirtolinkki tulee tuotantokäyttöön nopeutetussa aikataulussa.


YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 2.8.2018
Staattinen laskenta ei aina riitä - varaudu väsymiseen
Staattinen lujuuslaskenta voi joskus johtaa aiheettomaan turvallisuudentunteeseen. Vaikka lujuuslaskenta näyttäisi kaiken olevan kunnossa, rakenne voi silti pettää. Näin voi käydä, jos rakenteeseen kohdistuu toistuva kuormitus.
Read more
Article thumbnail
Blog | 25.5.2016
Virheetön suunnittelu - illuusioko?
Moniko on tulostanut piirustuksen ja huomannut ruudullaan olevassa kuvassa puutteita? Itselläni kävi näin yhdeksän kertaa kymmenestä kun tein työkuvia. Jokaista valmista kuvaa kohden tulostin vähintään …
Read more
Article thumbnail
Blog | 19.1.2018
Vie suunnittelutiedonhallinta seuraavalle tasolle SOLIDWORKS Managen avulla
SOLIDWORKS Managen avulla hallitset nimikkeitä, projekteja ja prosesseja monipuolisesti ja otat ulos tarvitsemanne raportit päätöksenteon tueksi.
Read more