Contact us Support 

Structure System – Nopeampaa rakennesuunnittelua

BLOG | 20.8.2020

Article header image

Hitsattujen rakenteiden suunnittelu Solidworksillä on viety uudelle tasolle! SOLIDWORKS 2019 -versioon tuotu Structure System -työkalu on saanut tuottavuutta lisääviä parannuksia SOLIDWORKS 2020 -versiossa. Nyt voit luoda nopeasti monimutkaisia rakenteita todella yksinkertaisin määrityksin.

SOLIDWORKS Weldments -työkalulla hitsattujen rakenteiden suunnittelu on jo pitkään ollut tehokkaampaa kuin perinteisellä mallinnustavalla. Monimutkaiset rakenteet on usein mallinnettu 3D Sketchillä tehtyä ns. luuranko -mallia hyödyntäen. Uudistetussa Structure System -työkalussa hankalasti hallittava luurankomalli voidaan jopa jättää kokonaan pois. Näin työ helpottuu huomattavasti.

 

Merkittävimmät parannukset ja ominaisuudet Structure System -työkalussa ovat:

  • Elementtien luominen pisteiden ja pituusmääritysten avulla
  • Elementtien jakaminen toisia elementtejä hyödyntäen
  • Paranneltu yhtymäkohtien trimmaus
  • Kokonaisten rakenteiden älykäs peilaus

 

Structure System -työkalulla monimutkaisten hitsattujen rakenteiden luominen on helppoa

Käydäänpä läpi, kuinka luodaan kohtuullisen monimutkainen hitsattu rakenne, joka koostuu erikokoisista putkista vain yhden luonnoksen, aputason ja kahden piirteen avulla. Haluttaessa aputasokin voidaan jättää pois, mutta sen avulla esimerkkimallin korkeus on helpommin hallittavissa.

 

1. Primary Member -työkalulla pohjarakenne syntyy nopeasti

Aluksi valitaan Structure System -työkalusta “Primary Member”, jonka avulla määritellään profiilin koko ja valitaan ikkunavalinnalla Pohja -luonnoksen viivat. Näin saadaan luotua ensimmäiset putket. Tämän jälkeen hyödynnetään pohjan luonnoksen nurkkapisteitä ja aputasoa, jolloin saadaan mallinnettua pystyputket. Pystyputkeksi on esimerkkikuvissa määritetty neliöputki, kun taas pohjaksi suorakaide. Huomaa, että pitämällä nastan pohjassa uusien valintojen tekemistä voidaan jatkaa aktivoimatta työkalua uudelleen

 

2. Secondary Member -työkalulla poikkipuiden luominen on helppoa

Kun pohja ja pystyputket on luotu, voidaan jatkaa mallinnusta Secondary Member -työkalulla. Se hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia rakenteita uusien luonnissa. Laitetaan ensin chain  -asetus päälle ja valitaan pystyputket. Pituus määrityksen sijaan laitetaan pituus aputasoon asti. Length Ratio -asetusta hyödyntämällä poikkipuut on saadaan luotua todella helppo luodaosti poikkupuut haluttuun kohtaan.

 

 

Vinotuet on helppo luoda valitsemalla esimerkiksi ylä- ja alapalkki sekä kääntämällä toisen Length Ratio -Memberin suunta. Lisäksi voidaan hyödyntää Split Member -kohtaa valitsemalla poikkipuu vinotuen jakajaksi, jolloin vinotuki muodostuu kahdesta poikkipuuhun osuvasta osasta.


Kun viimeinen vinotuki on luotu, voidaan kuitata Secondary Member valmiiksi.

 

 

3. Corner Management -työkalu tunnistaa automaattisesti risteyskohdat


Tämän jälkeen siirrytään automaattisesti Corner Management -työkaluun. Ohjelma tunnistaa automaattisesti yksinkertaiset kahden elementin risteykset (Simple) ja monimutkaiset kolmen tai useamman elementin risteykset (Complex). Simple -risteykset menevät oletusasetuksilla, mutta Complex -risteyksien asetuksia muutetaan tässä esimerkissä hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi.

 

Valitaan ensimmäisen Complex -risteys ja pudotetaan neliöputket alempaan planar trim -laatikkoon sekä määritellään vielä trimmauspinnat (kuvassa vihreällä). Näin saadaan kerralla neljän putken risteys siistiksi. Sama toistetaan muille vastaaville nurkille.

 

 

Vinotuki trimmataan hyödyntämällä poikkijuoksua trimmaustyökaluna ja laittamalla full contact planar trim -asetus päälle.

 

 

Lopputuloksena meillä on hyvin kevyin alkumäärityksin ja vähällä vaivalla tuotettu kohtuullisen monimutkainen älykäs hitsattu rakenne. Piirrepuu pysyy hämmästyttävän lyhyenä ja selkeänä, mikä helpottaa huomattavasti mahdollista myöhempää muokkausta ja jatkojalostusta.

  

 

 Haluatko tehostaa hitsattujen rakenteiden suunnitteluasi? Katso aihetta käsittelevä video ja ilmoittaudu kurssillemme täältä.


YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED


Article thumbnail
Blog | 28.6.2016
Onnistunut käyttöönotto: Alkukartoituksesta tukea SOLIDWORKS-ohjelmiston hankintaan
Ainoastaan suunnitteluohjelmaa tuijottaessa jätetään 80% järjestelmän mahdollisuuksista huomioimatta – huolellinen alkukartoitus selvittää asiakkaan tarpeet ja on onnistuneen SOLIDWORKS-ohjelmiston käyttöönoton edellytys. Onnistu näillä vinkeillä!
Read more
Article thumbnail
Blog | 14.11.2019
SOLIDWORKS 2020 - esimakua uutuuksista ja parannuksista
SOLIDWORKS 2020 on täällä! Maailman suosituimman 3D CAD -ohjelmiston 28. pääversio sisältää yli 200 parannusta ja uutta ominaisuutta, jotka perustuvat pitkälti yli viiden miljoonan käyttäjän …
Read more
Article thumbnail
Blog | 16.2.2018
Hyödynnä SOLIDWORKSin työtä helpottavat ominaisuudet – vertaile dokumentteja Compare-toiminnolla
SOLIDWORKSissa on sisäänrakennettuna ominaisuus, jolla suunnittelija voi vertailla kahden SOLIDWORKS-tiedoston tai konfiguraation eroja. Toiminto purkaa erot selkeiksi graafisiksi näkymiksi, jolloin suunnittelussanne säilyy ainutlaatuinen näkyvyys tuotteen …
Read more